Trở thành nhà cung cấp

dịch vụ - sản phẩm cho cư dân A+


partner

Là nhà cung cấp của A+
bạn có thể
 • Tiếp cận với hàng triệu cư dân theo khu vực bạn mong muốn.
 • Dễ dàng chia sẻ dịch vụ-sản phẩm của bạn trên hệ thống A+ và qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, Zalo, LinkedIn,…)
 • Quản lý tài khoản nhà cung cấp dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.

partner

Miễn phí khi giới thiệu dịch vụ- sản phẩm cho cư dân A+
 • Thông tin về dịch vụ- sản phẩm của bạn (tối đa 100 chữ).
 • 01 ảnh với mỗi loại dịch vụ - sản phẩm.
 • Thông tin liên hệ của bạn.

ĐĂNG KÝ miễn phí

partner

Ưu tiên vị trí cho chào hàng của bạn cho cư dân A+ (có thu phí)
 • Hình ảnh dịch vụ - sản phẩm và logo của bạn xuất hiện ở các vị trí tốt nhất.
 • Thông tin về dịch vụ- sản phẩm của bạn.
 • Video giới thiệu dịch vụ - sản phẩm.
 • Thông tin liên hệ của bạn.
 • Thanh toán dễ dàng qua các ngân hàng

Quảng cáo trên A+

 • Tiếp cận với hàng triệu cư dân theo khu vực bạn mong muốn.
 • Dễ nắm bắt tâm lý của khách hàng mục tiêu.
 • Dễ nắm bắt hành vi của khách hàng mục tiêu.
 • Dễ nắm bắt xu hướng quan tâm của khách hàng mục tiêu.

Liên hệ Quảng cáo
noidangsong.vn@gmail.com

Các đối tác khác

 • A+ hoan nghênh mọi đối tác quan tâm đến hợp tác kinh doanh cùng A+ dưới mọi hình thức.
 • A+ đặc biệt khuyến khích các ý tưởng hợp tác kinh doanh sáng tạo

email

Liên hệ với chúng tôi
theo địa chỉ noidangsong.vn@gmail.com
để hiện thực hoá ý tưởng của bạn

Dịch vụ & Sản phẩm

loading

loading