THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI

(NOIDANGSONG.VN)

 

I. Nội dung – Điều khoản sử dụng dịch vụ

 

1. Nội dung dịch vụ

 

1. Mạng xã hội trực tuyến (Noidangsong.vn) (Sau đây gọi tắt là Mạng xã hội A+, hoặc A+) cung cấp cho Người Sử Dụng dịch vụ mạng xã hội tiên tiến phục vụ đời sống xã hội, hỗ trợ việc chia sẻ thông tin và đánh giá của các cư dân về nơi mình đang sống, góp phần thúc đẩy hình thành những lựa chọn nơi đáng sống qua những ý kiến đóng góp thường xuyên của một cộng đồng cư dân văn minh.

2. Mạng xã hội A+ cung cấp cho Người Sử Dụng dịch vụ trao đổi thông tin ký tự và hình ảnh trên nền tảng internet, mạng viễn thông, và trên các ứng dụng phát triển trong tương lai.

3. Mạng xã hội A+ cung cấp nền tảng để bên thứ 3 chủ động sản xuất nội dung cung cấp tới Người Sử Dụng. Bên thứ 3 phải tuân thủ các điều kiện, quy định trong Thỏa thuận này và Thỏa thuận hợp tác hai bên.

4. Mạng xã hội A+ nắm giữ toàn bộ quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác của dịch vụ mạng xã hội A+. Việc sử dụng quyền và sở hữu của A+ phải được cho phép trước bằng văn bản.   

 

2. Điều khoản sử dụng

 

1. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ trên A+, Người Sử Dụng đồng ý tuân thủ các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

2. Khi truy cập và sử dụng dịch vụ của A+ bằng bất cứ phương tiện nào (máy tính, điện thoại, tivi, thiết bị kết nối internet, v.v…), Người Sử Dụng đồng ý tuân thủ các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này.

3. Để đáp ứng nhu cầu của Người Sử Dụng, A+ liên tục phát triển và hoàn thiện các dịch vụ. Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào, và sẽ được công bố rõ trên website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

 

II. Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ

 

1. Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản để sử dụng website (noidangsong.vn) và các nền tảng ứng dụng của A+.

2. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, Người Sử Dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này.

3. Một số tính năng cao cấp yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng được các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng trên hệ thống website và các nền tảng ứng dụng của A+.

4. Trên website của hệ thống A+ có thể xuất hiện link website, hoặc biểu tượng của các website khác không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của A+. Người Sử Dụng cần cân nhắc và hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng các liên kết này.

 

III. Nội dung cung cấp, chia sẻ trên hệ thống A+

 

1. Hệ thống A+ cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin dưới dạng chữ, hình ảnh, âm thanh hoặc các hình thức thể hiện nội dung khác, trừ những nội dung bị cấm đã được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật hiện hành.

2. Người Sử Dụng cung cấp nội dung, giao lưu trực tuyến để chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm, đồng thời góp ý, trao đổi, bình luận cho các nội dung, ý kiến của mọi thành viên khác.  

3. Người Sử Dụng có thể giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm do mình cung cấp trên hệ thống A+, cung cấp dịch vụ trực tuyến qua video (như bình luận viên, chuyên viên hướng dẫn, các show thị trường/ sản phẩm/ dịch vụ/ tìm kiếm cơ hội đầu tư/ giải trí cá nhân, v.v…) có nội dung hoạt động phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của A+.  

4. Người Sử Dụng không yêu cầu từ A+ bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, hoặc các chi trả khác cho những nội dung mình cung cấp, chia sẻ trên hệ thống A+ và sử dụng cho các hoạt động của A+.

5. Người Sử Dụng cũng cho phép những người sử dụng khác được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn, với yêu cầu có hoặc không dẫn nguồn.

6. Người Sử Dụng chia sẻ thông tin, hình ảnh được phép dưới các định dạng mặc định của A+.

7. Trong mọi trường hợp, A+ được quyền xử lý các nội dung đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức, và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của Người Sử Dụng xuất hiện hay tồn tại trên hệ thống A+.

8. Người Sử Dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website và các ứng dụng mạng xã hội A+, Người Sử Dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. A+ không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin do những thành viên đã đăng tải.

9. Khi phát hiện các thông tin, bình luận không đúng sự thật, gây phản cảm hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân và cộng đồng, Người Sử Dụng có thể liên hệ với A+ để tiến hành các biện pháp cần thiết đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng.

10. A+ luôn tôn trọng sự an toàn, riêng tư, và quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng dịch vụ của mình, đặc biệt là trẻ em. Chúng tôi khuyến cáo Người Sử Dụng có trách nhiệm xem xét và xác định nội dung nào thích hợp cho con em của mình.  

 

IV. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

 

1. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung do mình đăng tải.

2. Nội dung do Người Sử Dụng đăng tải không phản ánh quan điểm hay chính sách của A+. Nếu các nội dung này, không chính xác, không phù hợp, gây phản đối, hoặc bất hợp pháp, A+ có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ.

3. Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng dịch vụ mạng xã hội A+.  

4. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro, thiệt hại phát sinh trong trường hợp hoạt động của A+ bị gián đoạn.    

 

V. Các nội dung cấm trao đổi, chia sẻ và phát tán  

 

1. Các nội dung có mục đích:

 

VI. Quy tắc quản lí xử phạt người sử dụng vi phạm Thoả thuận

 

1.   Các nguyên tắc đối với người sử dụng:

 

Người Sử Dụng vi phạm các quy định pháp luật hiện hành sẽ bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Người Sử Dụng vi phạm Thỏa thuận này sẽ bị xử phạt tương ứng mức độ nghiêm trọng của vi phạm.

Trường hợp vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong Thỏa thuận này, A+ toàn quyền quyết định mức xử phạt tùy theo tính chất, mức độ của vi phạm.

 

2.   Các hình thức xử phạt

 

Hình thức xử phạt 1: Chặn tài khoản 7 ngày đối với Người Sử Dụng đưa thông tin phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc nguyên tắc giao tiếp văn minh trong cộng đồng.

Hình thức xử phạt 2: Chặn tài khoản 30 ngày đối với Người Sử Dụng đưa thông tin vi phạm quyền riêng tư.

Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản vĩnh viễn , đối với Người Sử Dụng đưa thông tin vi phạm pháp luật hiện hành. 

 

VII. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

 

1. Thông tin của Người Sử Dụng thành viên A+ (bao gồm thông tin cá nhân, thời gian đăng nhập, đăng xuất, mật khẩu, địa chỉ IP) được cam kết bảo mật tuyệt đối.Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, A+ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

4. Mạng xã hội A+ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại … và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. A+ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người Sử Dụng đó nếu xét thấy các thông tin cá nhân cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

VIII. Hiệu lực của thỏa thuận.

 

1. Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. A+ sẽ công bố rõ trên hệ thống về những thay đổi, bổ sung đó.

 

2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

 

3. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội A+ (noidangsong.vn) có giá trị từ  ngày 30 tháng 5 năm 2018./.

 

Giám đốc BuildVietInfo

(đã ký)


Dịch vụ & Sản phẩm

loading

loading